Lazer Katarakt Ameliyatı

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Güncel katarakt ameliyatı tekniği kontrollu ultrasonik enerji kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon yani halk arasında “fako” diye bilinen tekniktir. Bu ameliyat kornea (gözün saydam tabakası) ile sklera (gözün beyazı) birleşme yerinde 2.2mmlik bir kesiden yapılır. Ameliyat çok küçük bir kesiden yapıldığından dikiş gerekmez. Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatı doktor el aletleri ve cihazlar kullanarak yapar. Lazerle yapılan katarakt ameliyatında ameliyatın belli safhaları LenSx Femtosaniye laserle yapılır. Lazer kullanıldığında ameliyatın bazı safhaları daha  lazer hassasiyetinde olur ve katarakt lazerle yumuşatıldığı için daha az ultrason enerjisi kullanılarak yapılır. Kaşkaloğlu Göz Hastanesinde lazer katarakt ameliyatı 5 yıldır yapılmaktadır.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin