Lasik nedir?

Lasik Nedir?

Lasik için alt yaş sınırı 18 üst yaş sınırı 65dir. 18 yaşını geçmiş kişilerde numaranın durmuş olduğunu tespit edilmesi gerekmektedir. Burada kriterimiz son 2 yılda yarım numaradan fazla artış olmamasıdır.  Lasik için başvuran kişilerde uygunluk değerlendirilirken ayrıntılı bir göz muayenesi yapıyoruz. Hastalar genel göz sağlığı açısından değerlendirilir. Kırma kusuru dışında farklı göz hastalıklarının varlığı araştırılır. Lasik için kornea tabakasının şekil ve kalınlık olarak uygun olması önemlidir. Bunun için kornea topografisi ve başka ayrıntılı tetkikler ile korna incelenir.

Hangi Durumlarda Lasik yapılmaz?

Katarakt glokom gibi göz hastalıklarının varlığı lasik ameliyatına engeldir. Diyabet gibi bazı sistemik hastalıkların göze yansımış bulguları olduğunda, yine bazı romatizmal ve cilt hastalığında , kuru göz hastalığında, keratokonus denilen kornea hastalığında ve ince kornea gibi durumlarda lasik önermiyoruz. Aslında lasik için uygun olan kişiler gözlük ihtiyacı yani kırma kusuru dışında başka bir göz hastalığı bulunmayan kişilerdir.

Lasik tedavisi miyoplarda max. 9-10 numaraya kadar tedavi edilebiliyor. Hipermetroplarda 6 numaraya kadar düzeltme yapabiliyoruz. Ancak max. etkinliği 4 numaraya kadar elde edebiliyoruz. Astigmatta yine 6 numaraya kadar düzeltme yapabilmekteyiz.

Daha yüksek numaralar için lasiğe benzer şekilde mükemmel sonuçlar elde edilebilen göz içi mercek ameliyatları mevcuttur.  Bunları önermekteyiz. Ülkemiz lasik için özellikle avrupa ülkerinde yaşayan hastalar tarafından çok tercih edilmektedir. Bunda teknolojik donanım ve deneyimli hekimlerimiz yanında ekonomik faktorlerde etkendir.