Makula Dejeneresansı

Sarı Nokta Hastalığı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Sarı Nokta Hastalığı ile İlgili Bilgi Almak İçin 0 232 465 05 05 İle İletişime Geçin.

Makula Dejeneresansı – Sarı Nokta Hastalığı Nedir ?

Gözümüze gelen görüntülerin toplanıp odaklandığı noktaya makula diğer adıyla sarı nokta, buranın hastalığına yaşa bağlı makula dejeneresansı veya sarı nokta hastalığı denir Risk faktörlerinin başında yaşlılık, sigara kullanımı, obezite, kötü beslenme, UV ışığına fazla maruz kalma gelmektedir.

Belirtilerin başında görmede azalma, kırık ve yamuk görme gelir. İlerlediğinde hastalar detayları gökte zorlanırlar.

Makula dejeneresansı kuru ve yaş tip olak iki sınıfa tipe ayrılır. %90 hastada kuru tip, %10 hastada yaş tiptir. Kuru tip daha yavaş ilerler ve daha az görme kaybına neden olur.

Yaşa bağlı makula dejeneresansı yapılan göz muayenesinde ortaya çıkar. OCT ve FFA (floressein anjiyografisi,) tetkikleri gereklidir.Kareli kağıt (Amsler Testi) ile hastalığın ilerlemesini takip edebilirsiniz.

Kuru tip makula dejeneresansında destekleyici vitamin tedavisi dışında tedavi önerilmez. Vitamin ve mineral ilaçları verilir. Hastalar belli aralıklarla takip edilerek yaş tipe geçiş olup olmadığı kontrol edilir.

Yaş tip makula dejeneresansında göziçine iğne ile ilaç verilir. Genellikle 4 haftada bir üç kez yapılır ve daha sonra duruma göre her ay veya 2-3 ayda bir devam edilir. Fayda olduğu sürece enjeksiyonlar kesilmez.
2000 yılında uygulanmaya başlayan fotodinamik tedavi  günümüzde çok ender olarak kullanılmaktadır.

Bu hastalık nedeniyle normal gözlüklerden fayda görmeyenlere özel LVA adlı teleskopik gözlükler verilir. Ayrıca bazı hastalara göziçine özel teleskopik mercekler de yerleştirilebilir. Teleskopik göziçi merceklerin ilk uygulamalarını Prof.Dr. Mahmut Kaşkaloğlu yapmıştır.