Göz kuruluğu tetkikleri

0
441

Göz yaşı fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılır.