Göz kuruluğu tetkikleri

0
650

Göz yaşı fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılır.