Göz kuruluğu tetkikleri

0
560

Göz yaşı fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılır.