Göz kuruluğu tetkikleri

0
1034

Göz yaşı fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılır.