Göz kuruluğu tetkikleri

0
777

Göz yaşı fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılır.