Çocuk

Artık 3-6 aylıktan itibaren bebeklerde ve küçük çocuklarda göz bozukluklarını ölçmek mümkün!
Plusoptix S04 Pediatric Vision screener kliniğimizde hizmetinizdedir.

Çocuk Oftalmolojisi Birimi’nde şaşılık başta olmak üzere göz tembelliği ve doğuştan katarakt gibi hastalıkları bulunan çocukların tedavi ve tetkikleri yapılabiliyor. Özellikle 7 yaşına kadar tedavisi mümkün olabilen göz tembelliği için Kaşkaloğlu Göz Hastanesinde kullanılan Pediyatrik Refraktometre cihazı sayesinde küçük yaşlardan itibaren göz bozukluğu olup olmadığı birkaç dakika içinde anlaşılabiliyor. Ayrıca Konjenital Katarakt adı verilen doğuştan kataraktı bulunan çocuklar, hastane bünyesinde başarı ile ameliyat edilebiliyor.

GÖZ TEMBELLİĞİ VE PLUSOPTİX S04

bebek_plus_optix

 

VİSİON SCREENER PLUSOPTİX S04

Çocuklarda miyop, hipermetrop, astigmat veya şaşılık gibi bir göz hastalığının olup olmadığını ortaya çıkaran bir tarama testidir. Test bir metre uzaklıktan elle tutulan, fotoğraf makinesi gibi bir cihaz yardımı ile birkaç saniye içinde yapılabilir. Çocuk tek başına bir sandalyeye veya bebekse yakınının kucağına oturtulur. Cihazın çıkardığı sesler ve renkli ışıklarla çocuğun dikkati çekilir. Cihaz gözlere odaklandıktan sonra otomatik olarak 1-3 saniye içinde ölçümü tamamlar. Bilgiler bilgisayara aktarılır ve değerlendirilir. Uygulamanın hızlı ve kolay yapılabilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Üst üste iki üç ölçüm taramanın güvenilirliğini arttırmaktadır.

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Göz tembelliğinde klasik tedavi sağlam gözün, doktor kontrolünde kapatılarak tembel gözün çalışmasını sağlamaktır.Son yıllarda kullanılmaya başlanan NEUROVISION tedavisiyle olumlu sonuçlar alınmaktadır.

cocuk2 Neurovision ile ilgili bilgiler:

Her Yaşta Göz Tembelliği Tedavisi!
Amerikan FDA onaylı “Neurovision™” ile 9-55 yaş arası Göz Tembelliği Ameliyatsız, Ağrısız, İlaçsız tedavi edilebiliyor.

Göz Tembelliği Nedir?
Göz tembelliği tıpta ambliyopi olarak adlandırılan her iki gözde veya gözlerden birinin görme keskinliğinde %20 ya da daha fazla azalma olmasıdır. Göz tembelliğinin doğuştan olmaz ihtimali yüksektir. Tembellik, doğuştan görülebilen göz hastalıklarına ve travmaya bağlı olarak ya da genetik sebeplerle gelişebilir. Ailesinde göz tembelliği ve/veya şaşılık görülen kişilerin erken yaşta göz muayenesi olmasında fayda vardır. Göz tembelliğinin oluşumunun en önemli etkeni şaşılıktır. Göz tembelliği olan kişiler ince detaylar gerektiren işleri yapmakta zorlanır. Bu durum bazen gözden kaçırılabilmektedir. Göz tembelliği tanısı için göz doktorunun muayenesi şarttır. Muayene sonucunda gözünüze en uygun tedavi yöntemi göz doktoru tarafından belirlenir.

revitalvisionGöz Tembelliğinde Neurovision™ (NÖROVİZYON)

Neurovision™ ile göz tembelliği tedavisi bilgisayar sistemine yüklenen bir program sayesinde, doktor kontrolünde yapılmaktadır.
Göz yapısı uygun bulunan 9-55 yaş arasındaki kişilere uygulanan bu tedavide, bilgisayar teknolojisi ile beyine görme yeniden öğretilmekte ve bu yöntemle görmede artış sağlanması hedeflenmektedir.

NÖROVİZYON Kimlere Uygulanıyor?
Hastanın nörovizyon tedavisi için uygun olup olmadığı ayrıntılı muayene sonucu belirlenir.
9-55 yaş arası, görme düzeyi %15-20’nin üzerinde olan kayma düzeyi 8 prizmanın altında olan hastalar tedaviye uygun olarak kabul edilir. Kişinin tedaviye cevap verebilmesi için gözde başka bir hastalık olmaması gerekmektedir.

Neurovision™ Tedavisi Nasıl Uygulanıyor?
Nörovizyon tedavisine  uygun olduğu belirlenen hastanın ilk seansı, doktoru tarafından hastanede yapılır. Nörovizyon tedavisi yaklaşık 40 seanstan oluşmakta ve her seans yaklaşık 30-40 dakika sürmektedir.
Hastanede göz doktoru tarafından uygulanan ilk seanstan sonra tedavinin geri kalan kısmını kişi, kendisine verilen bilgisayar programı sayesinde, evde veya uygun ortam yaratılabilirse iş yerinde uygulayabilir.
Neurovision™ uygulamasına başlandıktan 1-2 seans sonra hastanın görüş seviyesi sistem tarafından algılanır ve bu bilgilere göre her seanstan sonra sistem hastaya özel ödev oluşturur. Kişi bu ödevleri uygulamaya başlar. Her kontrolden sonra doktor tarafından sisteme girilen görsel keskinlik ve/veya kontrast duyarlılık bilgileri, kişiye özel tedavi sürecinin gelişiminin tespitini sağlamaktadır.
Tedavinin başarısı için seansların haftada 3 gün (birer gün ara ile), 40’ar dakika olmak üzere düzenli olarak uygulanması gerekmektedir. Hastanın tedavi gelişimini görebilmek için 5’inci, 10’uncu, 20’inci ve 40’ıncı seanslardan sonra doktor kontrolü gereklidir.
Düzenli seanslar ve doktor kontrolleri sayesinde 3-4 ay içinde tedaviden sonuç alınabilmektedir.

Neurovision™ Hakkında;

 • 9-55 yaş arası kişilerde göz tembelliği tedavisi için uygulanan bir yöntemdir.
 • Ameliyatsız ve ilaçsız bir tedavi şeklidir.
 • Hasta için yan etkisi yoktur ve herhangi bir risk içermez
 • Amerikan FDA (Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi) onaylı bir yöntemdir.
 • Uygulama kolaydır ve büyük bir kısmı evde gerçekleştirilir.

Aşağıdaki bilgiler  http://www.norovizyon.com.tr adresindeki web sitesinden alınmıştır.

NeuroVision™ Teknolojisi Nedir? 
NeuroVision™, bilgisayar ve kişiye özel program kullanılarak yapılan çalışmalar ile görmeyi direk beyine öğreterek görme artışı sağlayan bir teknolojidir. Bu uygulamadaki görsel uyarmalar direk beyindeki görme merkezini uyarır, kontrast duyarlılığı yükselterek görme keskinliğini ve kalitesini artırır.
NeuroVision™ Tedavisi 
NeuroVision™ ‘ın yenilikçi teknolojisi, görsel sistemin nöral performansını en mükemmel hale getirmeye odaklanmış araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir.
NeuroVision™ 20 yıllık ısrarlı bilimsel ve klinik araştırmalarının sonucudur. Bu araştırmalar:

 • Beynin görsel bilgiyi nasıl bir işlemden geçirdiğini,
 • Nöral aktivitenin görsel idrakle nasıl ilgili olduğunu,
 • Görsel işlemlerin diğer nöral sistemlerle nasıl karşılıklı hareket ettiğini, anlamaya yönelik çalışmalardır.

NeuroVision™ Teknolojisi görsel uyarı ve görmeden sorumlu nöral bağlantıları çabuklaştırmaya dayanan ‘’non-invasive’’(invaziv olmayan), ‘’hastaya özel’’ görme arttırma tedavisidir.
İnteraktif bilgisayar kullanımı şeklinde tesis edilen NeuroVision™ hastalara kendi evlerinin konforunda veya kliniklerde (Sertifikalı NeuroVision™ Merkezleri) internet bağlantılı bir PC kullanımıyla sunulabilir.
Teknoloji şimdiye kadar tedavi edilemez olarak kabul edilen yetişkin ambliyopi (tembel göz) tedavisinde klinik olarak kanıtlanmıştır. Şirketimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde 9 yaş ve üzeri “’göz tembelliği” ’(lazy eye) tedavisi için FDA 510(k) izinlerini almış bulunmaktadır. Şirketimiz ayrıca Avrupa Birliği’nde tüm ürünlerinin satışı için Medical CE – Mark izninide almıştır.
NeuroVision™ Tedavisinden Kimler Yararlanabilir?
NeuroVision™ 9 – 55 yaş aralığında aşağıdaki rahatsızlıklara sahip hastalar için uygundur:

 • Göz tembelliği Ambliyopi (anizometropi, şaşılık veya her ikisi)
 • Düşük dereceli miyop : -1,5 D Sferik ve /veya -0,75 D Astigmat
 • Kontrast Duyarlılığı / Görüş Keskinliği azalmış refraktif ameliyatlı hastalar
 • Monofokal veya bifokal katarakt ameliyatlı hastalar
 • Erken prespiyop : +1,5 yakın ilaveli prespiyop

NeuroVision™ Tedavisinden Beklenen Sonuç Nedir? 
NeuroVision™ tedavisi sonucunda , hastalar görme fonksiyonlarının kalitesindeki artış ve iyileşmeyi yaşayarak tecrübe etmişlerdir.
Görsel Keskinliğin 2 ETDRS sırası veya daha üstü seviyede artması beklenir. (Eğer düşük miyop, lasik sonrası ve presbiyop olursa gözlüksüz görsel keskinlik / eğer ambliyopi ise BCVA(Best Corrected Visual Acuity)(En İyi Düzeltmiş Görme Keskinliği)).)
Kontrast duyarlılığının ise normal sınırlar seviyesinde düzelmesi beklenir. Ambliyopi hastaları ayrıca binoküler fonksiyonlarında düzelme yaşayabilirler.
NeuroVision™ Tedavinin Aşamaları 
Tedavi Öncesi İşlemler 
Tedavi öncesi hasta oftalmolog ile konsültasyon görüşmesi yapacaktır. Refraksiyon, Görsel Keskinlik (ETDRS) ve Kontrast Duyarlılığı (SWCT) test edilecektir. Göz tembelliği olan kişilerde ek muayeneler yapılacaktır. Hastanın NeuroVision™ tedavisi için uygun olup olmadığı belirlenecektir.
Tedavi Ortamı 
NeuroVision™ hastası tedavisini, kendi evinin konforunda bir PC’de mi yoksa NeuroVision™ Merkezinde mi, kurup uygulayacağına karar verip seçim yapacaktır. Tedavi karartılmış, sessiz bir odada monitörden yaklaşık 1,5 metre uzaklıkta oturarak uygulanıyor olmalıdır. Hasta hazır olduğunda bilgisayarlı interaktif alıştırmalar serisi başlayacaktır.
Tedavi Dersleri 
Hasta dinamik ve interaktif görsel idrak ödevlerini bir sıra içinde seçtiği ortamda uygulayacaktır. Bu ödevler, görsel korteksin işleyişini iyileştirmeye bu suretle beynin görüntüleri algılamasını geliştirme ve sonucunda netleşmiş ve daha keskin ve net görüş sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. Çeşitli görüntüler bilgisayar ekranı üzerinden sunulur. Hastanın bir hedef düzenini görüp görmediğini işaretlemesi beklenir. İşaretleme bilgisayar faresi yardımıyla yapılır.
İlk iki derste, kişi nöral yetersizliklerini ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek ve analiz etmek amacıyla bir görsel idrak ödev setini yapar. NeuroVision™ sistemi hastanın performansını analiz eder ve bu analizlere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı hazırlar ve tedavi dersleri başlar.
Tedavi dersleri her bireyin görme ihtiyaçlarına göre kişiseldir. Bu kişiselleştirmeyi elde etmek ve başarılı olmak için aşağıdaki parametreler faal olarak kontrol edilir.

 • Uzamsal Frekans (Spatial Frequencies)
 • Gabor yamalarının uzamsal düzenlemesi
 • Kontrast seviyesi
 • Oryantasyon (Uyum) (Yerel ve Küresel)
 • Bağlılık
 • Zamanlama

Her beş tedavi dersinden sonra, hasta periyodik olarak gelişimini belirlemek amacıyla Görsel Keskinlik(ETDRS) ve Kontrast Duyarlılığı testlerine tabi tutulur.
NeuroVision™ sistemi tüm tedavinin tamamlandığı zaman kendini gösterecektir. Bu düşük miyop ve lasik sonrası hastalar için yaklaşık 30 seans sonrası, göz tembelliği olan hastalarda da 40 seans sonrası maksimum gelişimin elde edilmesi ile sağlanır.